Hà Nội: Quận Hoàng Mai có “lạm quyền” để thực hiện dự án Chùa Sét?
Thứ ba, 21/5/2019 | 13:42 GMT+7
LSVNO – Để thực hiện dự án “giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sét khu vực I”, UBND quận Hoàng Mai ra Thông báo thu hồi đất căn cứ các văn bản của quận, trong khi đó, thẩm quyền phê...
Bài 2: Chủ tịch quận Hoàng Mai thu hồi đất trái pháp luật, không trả lời đơn khiếu nại của công dân?
Thứ ba, 2/7/2019 | 15:20 GMT+7
LSVNO - Liên quan đến dự án “giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sét khu vực I”, do UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) làm chủ đầu tư, với số vốn hơn 123,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chủ tịch UB...
Bài 3: Chủ tịch quận Hoàng Mai thừa nhận thu hồi đất không trong dự án Chùa Sét
Thứ hai, 9/9/2019 | 18:18 GMT+7
LSVNO – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã thừa nhận việc ra thông báo thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Minh Châu là không đúng. Tuy nhiên, thay vì ban hành văn bản thu hồi thông báo thu hồi đất...
<< 1 >>