Còng tay người được coi là chưa có tội, đúng hay sai?
Thứ ba, 3/9/2019 | 21:48 GMT+7
LSVNO - Quyền bình đẳng của mọi công dân đã được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là tiêu chí được chú trọng trong hoạt động tư pháp - tố tụng mà Nhà nước ta đang...
<< 1 >>