Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm
Thứ ba, 18/6/2019 | 16:15 GMT+7
LSVNO - Trong 2 ngày 16-17/6/2019, tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai), Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tập trung chống tham nhũng, chạy chức, chạy quyền
Thứ bảy, 28/12/2019 | 20:41 GMT+7
LSVNO - Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền ngay trong lực lượng Côn...
<< 1 >>