Đào Duy Từ - Một nhân tài đặc biệt của quê hương Thanh Hóa
Thứ tư, 31/7/2019 | 08:50 GMT+7
LSVNO - Đào Duy Từ sinh năm 1572 tại xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Thân phụ của ông là Đào Tá Hán, một kép hát hay nổi tiếng, sau được làm chức...
<< 1 >>