Những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự
Thứ ba, 13/8/2019 | 22:28 GMT+7
LSVNO - Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm 16 chương, 207 điều, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thực hiện các chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quy...
<< 1 >>