Điểm mới của Luật Thi hành án hình sự 2019 về điều kiện rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo
Thứ sáu, 19/7/2019 | 10:34 GMT+7
LSVNO - Án treo theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần ph...
Nghề luật sư - Nghề cao quý nhưng nhiều khó khăn, thử thách
Thứ tư, 9/10/2019 | 11:25 GMT+7
LSVNO - Nghề luật sư - nghề có liên quan rất chặt chẽ đối với việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bao trùm lên tất cả là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền. Nhưng ở Việt Nam, vì sao vi...
<< 1 >>