Điểm mới trong điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
Thứ sáu, 21/6/2019 | 14:19 GMT+7
LSVNO - Chính phủ mới ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019. Theo đó, những doanh nghiệp và hộ...
<< 1 >>