nộp thuế

Kinh doanh online có doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế?

6:27 24/06/2020

(LSO) – Cá nhân, tổ chức kinh doanh thương mại điện tử phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khi có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Nếu doanh…

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế?

10:24 21/05/2020

(LSO) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn biên chế ngành thuế

9:02 13/03/2020

LSVNO – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. Đồng thời nghiên cứu, rà soát, sắp xếp bộ máy…

Tin mới

Tin hình

Tin Video