Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17/10/2020 14:50

(LSVN) – Sáng 17/10/2020, tại thành phố Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân Khu; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, thành; các bậc lão thành cách mạng; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An có nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung gồm, tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với đó, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Các đại biểu tham dự đại hội.

 Mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; Quốc phòng- An ninh đảm bảo vững chắc; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phát biểu, chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều đan xen giữa cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, giành được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển tích cực, đạt được những kết quả khích lệ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân ước đạt 7,20%/năm; quy mô kinh tế của Nghệ An hiện thuộc Top 10 tỉnh thành lớn nhất nước; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Tăng trưởng nông nghiệp ở mức cao, đạt 4,65%/năm; Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tiếp tục phát triển, đạt 12,8%/năm, tạo nền tảng tốt cho những năm tới. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp khoảng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kinh tế biển và vùng ven biển đóng góp lớn vào quy mô kinh tế của tỉnh (khoảng 56% GRDP). Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Đã giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, hội, nhóm phản động, các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, phát triển. Doanh nghiệp và kinh tế tập thể phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về ngành, nghề, lĩnh vực. Cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện ngày càng tốt hơn. Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh được quan tâm chỉ đạo; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện rõ qua từng năm, hiện đứng thứ 18 cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đặc biệt đã thực hiện tốt việc chuyển giao thế hệ cán bộ, tạo được sự đồng thuận cao. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhân dân tin tưởng Đảng, Nhà nước…

 Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những điểm sáng của cả nước, toàn tỉnh hiện có 245/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 59,61%; dự kiến đến hết năm 2020 có 68,37% số xã và 06 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước…

Toàn cảnh đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt Nghệ An đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chính sách đối với người có công; đến cuối năm 2020, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3%.

Về các văn kiện Đại hội, Thủ tướng đánh giá Nghệ An đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới, định hướng chiến lược năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, các đồng chí đã thể hiện quan điểm đổi mới, sâu sắc, toàn diện và tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, xây dựng các báo cáo, văn kiện có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, là kết tinh trí tuệ, tâm sức và ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn chưa thực hiện được mong mỏi của Bác đã gửi gắm cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh là trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc. Vì vậy, Đại hội lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất, thực hiện cho được điều mong mỏi của Bác.

Thủ tướng Chính phủ cũng định hướng, gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm vừa có tính trước mắt, vừa lâu dài trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo cho Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh cần lưu ý tập trung triển khai, thực hiện. Đặc biệt, tỉnh đã xác định khát vọng vươn lên là phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Do đó, Nghệ An phải biến được khát vọng thành hiện thực, và chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới.

                                                                      HỮU TRỌNG