Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế được gộp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 08 và 09/2020

03/08/2020 18:42

(LSO) – Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 2453/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 28/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2388/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 08/2020 và các tháng tiếp theo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Công văn số 2453/BHXH-TCKT, 03 tỉnh nói trên sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 08 và 09 vào cùng một kỳ chi trả.

Cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội: Xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng…

Phải sớm thông báo cho người hưởng về những thay đổi; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; bố trí thêm nhân viên, thêm bàn chi trả để tránh tập trung đông người, giảm thời gian chờ đợi…

THANH THANH