Đang học có được hoãn nhập ngũ?

26/10/2020 11:52

(LSVN) – Tôi đang học cao học tại trường đại học X, tuy nhiên, được người nhà thông báo, tôi có giấy gọi nhập ngũ. Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp nào thì được miễn nhập ngũ, tôi có thuộc diện được miễn không? Bạn đọc H. K. hỏi.

Ảnh minh họa.

Theo điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và điểm c khoản 1 điều 49 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, những diện sau được tạm hoãn gọi nhập ngũ:

– Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

– Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

– Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

– Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

– Dân quân thường trực.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nêu trên, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ; nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Như vậy, người đang học cao đẳng, đại học hệ chính quy trong thời gian một khóa đào tạo được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Trường hợp đang học cao đẳng, đại học không phải là hệ chính quy hoặc học hệ chính quy nhưng trong thời gian khóa đào tạo thứ hai (ví dụ, năm 2017-2020 đã học cao đẳng tại trường A, năm 2020 học đại học ở trường B); đang học cao học sẽ không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

CHI AN