Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Luật sư và 30 năm thành lập

11/10/2020 18:59

(LSO) – Ngày 10/10/2020, Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2020) và 30 năm thành lập Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng (1990-2020).

Toàn cảnh buổi lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Luật sư và 30 năm thành lập Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng.

Cách đây 75 năm, chỉ 38 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ sự cần thiết phải thay thế tổ chức Luật sư cũ do Pháp thiết lập từ năm 1864 ở nước ta và sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu mới của Cách mạng Việt Nam. Người đã ký sắc lệnh số 46/SL ngày 10/10/1945 quy định cho duy trì các tổ chức đoàn thể Luật sư. Theo đó, Sắc lệnh 46/SL nêu rõ: “Cách tổ chức các đoàn thể Luật sư trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn tạm giữ như cũ. Sắc lệnh ngày 25/5/1930 quy định tổ chức ấy vẫn tạm thi hành với các điều sửa đổi sau này. Các Luật sư có quyền bào chữa ở tất cả các Tòa án”.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam đã trao bằng khen vì sự nghiệp phát triển Luật sư Việt Nam cho Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện đáng tự hào ấy được đặt nền móng từ việc ban hành và từng bước hoàn thiện chế định Luật sư Việt Nam theo Sắc lệnh 46/SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết địnhsố 149/QĐ-TTg và lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Truyền thống của Luật sư Việt Nam.

Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng tiền thân là Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 17/4/1990 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; công nhận 09 Luật sư đầu tiên của Đoàn, cùng hoạt động hành nghề trong một tổ chức hành nghề duy nhất là Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Buổi đầu thành lập. Ban chủ nhiệm lâm thời do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ định gồm 02 Luật sư là Luật sư Võ Bá Huân, Chủ nhiệm Đoàn cùng Luật sư Lê Công Bàn, Phó Chủ nhiệm Đoàn.

Sau đó, đến năm 1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được chia tách thành 02 đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương.

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ sau đó được đổi tên là Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 167/QĐ-UB ngày 27/1/1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời Thành phố Đà Nẵng gồm 15 Luật sư, bao gồm Ban Chủ nhiệm lâm thời là Luật sư Lê Công Bàn, Chủ nhiệm Đoàn và Luật sư Trần Cảnh Nhứt, Phó Chủ nhiệm Đoàn.

Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các tổ chức Luật sư, các Luật sư thành viên trực thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng.

Trải qua 30 năm hoạt động, Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng đã trải qua 08 lần Đại hội, xây dựng tổ chức từng bước trưởng thành. Đào tạo và phát triển đội ngũ Luật sư đạt chỉ tiêu là đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Bắt đầu từ 09 Luật sư khi mới thành lập, sau 30 năm Đoàn đã phát triển với gần 300 Luật sư và 60 người tập sự hành nghề Luật sư, hoạt động tại 84 tổ chức hành nghề Luật sư. Trong quá trình chuyển đổi, có 41 Luật sư là thành viên của Đoàn đã nghỉ hoạt động, chuyển Đoàn và qua đời.

Đại hội toàn thể Đoàn luật sư Thành phố lần thứ 8 ngày 15 và 16 tháng 10/2019 đã bầu Ban Chủ nhiệm mới gồm 04 Luật sư thành viên và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật gồm 05 thành viên, tập hợp được Luật sư ở nhiều độ tuổi, nhiều chuyên ngành, nhiều nguồn đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Ban Chủ nhiệm mới cũng thành lập Ban đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư do một Luật sư là thành viên Ban Chủ nhiệm phụ trách và đảm nhiệm. Hoàn thiện lại bộ máy văn phòng và bổ nhiệm các chức danh văn phòng Đoàn.

Từ những ngày đầu, Chi bộ đầu tiên của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng chỉ gồm có 08 Đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng đã phát triển tới 42 Đảng viên, trong đó có 01 Đảng viên dự bị sinh hoạt tại 03 chi bộ trực thuộc.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể quần chúng cũng được thành lập; Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia… Các hoạt động xã hội, phong trào tiếp tục duy trì và phát triển; tư vấn pháp luật miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, hoạt động từ thiện, văn nghệ, thể thao… góp phần quyết định vào việc lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, lập trường quan điểm của Luật sư khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bào chữa, tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân của tổ chức khi có yêu cầu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức hành nghề Luật sư cũng như tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội và các phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể phát động. 

Qua quá trình hoạt động, trưởng thành và phát triển Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng tự tin khẳng định uy tín và vị thế của mình. 30 năm một chặng đường Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng đã cho thấy vị trí, vai trò trong việc tổ chức, tập hợp và đoàn kết đội ngũ Luật sư trên địa bàn cùng nhau góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng.

Qua 30 năm Đoàn Luật sư tham gia tố tụng bào chữa cho bị can, bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các đương sự trên hàng trăm ngàn vụ án các loại; tư vấn giải thích pháp luật cho rất nhiều trường hợp. Hoạt động của Luật sư đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam đã trao bằng khen cho 05 Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong hoạt động và phát triển.

Phát huy Truyền thống ngày Luật sư Việt Nam và chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành. Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng tin rằng sẽ xây dựng Đoàn Luật sư là ngôi nhà chung cho các thế hệ Luật sư trên tinh thần “Kết nối Truyền thống – Đoàn kết và Phát triển”.

Phát triển đội ngũ Luật sư lớn về số lượng mạnh về chất lượng, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ pháp lý cho người dân và cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước và đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

ANH ĐỨC