Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V (Nhiệm kì 2020-2025)

27/06/2020 16:08

(LSO) – Ngày 27/6/2020, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V (Nhiệm kì 2020-2025). Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới và bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan TP. Hà Nội lần thứ XIII.

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V (Nhiệm kì 2020-2025).

Tham dự Đại hội có Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Phùng Khải Lợi – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP. Hà Nội và hơn một trăm Đại biểu thuộc Đảng bộ Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (trái) tham dự Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, trí tuệ trong Đảng, phát huy vai trò nêu gương mỗi Đảng viên, nâng cao uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động nghề nghiệp của Luật sư Thủ đô, với mục tiêu: Góp phần bảo vệ công lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư TP. Hà Nội tại Đại hội, năm 2015, Đảng bộ Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ quan trọng cho Đảng bộ Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, đó là xây dựng, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hành nghề Luật sư, hoạt động xã hội của Luật sư, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp Luật sư.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn Đảng bộ có 30 Chi bộ trực thuộc, 450 Đảng viên (trong đó, đảng viên chính thức: 434 đồng chí, đảng viên dự bị: 16 đồng chí), Ban chấp hành Đảng bộ có 12 đồng chí.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ Luật sư đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vững vàng về bản chất chính trị, trong sáng về đạo đức, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu của xã hội.

Tính đến hết tháng 02/2020, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội có 4.066 luật sư. Trong 05 năm, từ năm 2015 đến tháng 02/2020 đã phát triển được 1.453 luật sư. Ngoài ra, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đang có hơn 2.500 người tập sự hành nghề luật sư, đây sẽ là nguồn lực đảm bảo cho Đoàn Luật sư TP. Hà Nội hoàn thành chiến lược phát triển nghề luật sư trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã có nhiều luật sư tham gia các vụ án trọng điểm, bào chữa cho nhiều bị can, bị cáo đúng pháp luật đạt hiệu quả cao, đặc biệt có nhiều vụ kỳ án, nhờ có Luật sư mà bị cáo được minh oan. Ngoài tham gia tố tụng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động tư vấn pháp luật, các dịch vụ pháp lý khác đạt chất lượng và hiệu quả, đặc biệt nhiều Luật sư và tổ chức hành nghề Luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài và được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Chính vì vậy, có thể khẳng định, hoạt đồng của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trong thời gian qua không những đáp ứng nhu cầu giúp đỡ pháp lý ngày càng cao của cá nhân, cơ quan, tổ chức, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, mà còn đóng góp tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Ảnh: Hoàng Long.

Theo báo cáo tại Đại hội, Đảng bộ Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chung trong nhiệm kì V:

– Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Luật sư;

– Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng và các biểu hiện thiếu tinh thần xây dựng, nói không đi đôi với làm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và chi bộ trực thuộc.

– Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ luật sư TP theo chuẩn mực “Bảo vệ công lý, tôn trọng sự thật, xã hội tin cậy”;

– Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng;

– Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Luật sư và Đoàn Luật sư;

– Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ, thực hiên nghiệm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên;

Các Đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp tại Đại hội.

Tại Đại hội, Đảng bộ Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cùng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kì tới như: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ); kết nạp được ít nhất 40 đảng viên trong nhiệm kỳ; 100% đảng viên xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hằng năm và thực hiện tốt việc hộc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đoàn cũng đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện như đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và bí thư, phó bí thư cấp ủy; ra nghị quyết đúng, tổ chức kiểm tra, giám sát tốt; xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc khoa học; thực hiện dân chủ trong sinh hoạt, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy.

12 đồng chí được Đại hội bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hà Nội lần thứ XIII. Theo đó, có 12 đồng chí được Đại hội bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

LSO