Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng và điều kiện áp dụng

20/05/2020 14:40

(LSO) – Dịch Covid-19 đã đem đến rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất phải nói đến cộng đồng doanh nghiệp, đã có hàng ngàn doanh nghiệp đang chênh vênh trên bờ vực phá sản, các hợp đồng kinh tế theo đó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chủ đề: “Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng và điều kiện áp dụng” ngày hôm nay sẽ được Luật sư chia sẻ dưới góc độ pháp lý.