hình thức kỷ luật

Một số vướng mắc khi áp dụng xử lý kỷ luật đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

11:32 24/11/2020

(LSVN) – Xử lý kỷ luật luôn được đặt ra như một điều kiện tất yếu, song hành trong quá trình các chủ thể thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để bảo đảm…

Mối liên hệ giữa các nghị định quy định về xử lý kỷ luật công chức

17:55 15/10/2020

(LSVN) – Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp luật mà theo quy định…

Tin mới

Tin hình

Tin Video