ngày quyết định ly hôn

Tài sản mua vào ngày có quyết định ly hôn có là tài sản riêng?

13:49 28/09/2020

(LSO) – Tôi có ký hợp đồng mua căn hộ vào ngày 30/7 cũng chính là ngày có quyết định ly hôn của Tòa án, trong quyết định ly hôn có ghi rõ là hai…

Tin mới

Tin hình

Tin Video