Tăng gấp đôi mức phạt mạo danh nhà báo, phóng viên từ 01/12/2020

08/10/2020 15:37

(LSO) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Theo đó, mức tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản tăng mạnh, cụ thể đối với hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí mức phạt tăng gấp đôi so với quy định hiện nay.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí là từ 05 – 10 triệu đồng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí;
b) Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 119/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi này đã tăng lên gấp đôi là từ 10-20 triệu đồng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí;
b) Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân;
c) Sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa để hoạt động báo chí.

Ngoài ra, Điều luật cũng quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng để hoạt động báo chí; Phóng viên nước ngoài, trợ lý báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Việt Nam mà không có thẻ phóng viên nước ngoài hợp lệ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp;…

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi.

Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu tang vật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020, thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 43 Nghị định này.

THANH THANH

Tin mới