Thanh tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc: Phát hiện hàng loạt ‘nhà giàu’ lọt vào danh sách hỗ trợ

19/06/2020 09:28

(LSO) – Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong tổ chức thực hiện, xử lý các vi phạm của cán bộ liên quan, đồng thời trả lại tiền hỗ trợ cho người dân nếu thu sai quy định. Nhiều cán bộ đã bị xử lý, như kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) và công chức văn hóa xã hội; đồng thời, cho Chủ tịch UBND xã thôi giữ chức chủ tịch, chuyển sang làm phó chủ tịch HĐND.

Nhà lầu, xe ô tô nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo ở Thanh Hóa.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa thông tin kết quả thanh tra một số sai phạm liên quan công tác triển khai chương trình gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng.

Theo đó, tại một số địa phương xảy ra tình trạng sáp nhập hộ nghèo để lấy thành tích, có hiện tượng người thân cán bộ, gia đình có điều kiện được lọt vào hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, một số thôn của các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương có hiện tượng vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, điền thông tin vào mẫu đơn in sẵn tự nguyện không nhận.

Tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, lãnh đạo xã đưa tên người nhà vào danh sách hộ cận nghèo. Tại xã Yên Thọ (Yên Định), xã Hải Ninh (Tĩnh Gia), xã Quảng Lưu (Quảng Xương)…để xảy ra tình trạng có hộ được hưởng chính sách không đúng, chưa đáp ứng đúng điều kiện về tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo.

Tại Ninh Thuận, cán bộ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chi thiếu tiền hỗ trợ thiệt hại do Covid-19 cho 6 người nghèo.

Tại xã Quý Hòa và Tân Lập (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) một số hộ có kinh tế khá nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo; trong khi đó một số hộ khó khăn lại không được công nhận là hộ nghèo, cận nghèo….

Tại Quảng Trị, có hiện tượng cán bộ xã (xã Ba Nang, huyện Đakrông) yêu cầu người dân trong nhóm đối tượng chính sách bồi dưỡng tiền hỗ trợ…

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trước tình hình trên, Bộ đã yêu cầu địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong tổ chức thực hiện, xử lý các vi phạm của cán bộ liên quan, đồng thời trả lại tiền hỗ trợ cho người dân nếu thu sai quy định.

Nhiều cán bộ đã bị xử lý, như kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) và công chức văn hóa xã hội; đồng thời, cho Chủ tịch UBND xã thôi giữ chức Chủ tịch, chuyển sang làm phó Chủ tịch HĐND.

Trước đó, ngày 12/6/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2020, Ngành LĐ-TB&XH sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đó, dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020.

Tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giao Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ 06 huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do LĐ-TB&XH trực tiếp thực hiện gồm: Huyện Phú Xuyên (Hà Nội), huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), huyện Văn Giang (Hưng Yên), huyện Thống Nhất (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), huyện Chư Prông (Gia Lai).

LSO (t/h)