Tổng kết 30 năm hình thành và phát triển Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng

12/09/2020 20:34

(LSO) –  Ngày 11/9, tại TP. Đà Lạt, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành phát triển (11/9/1990-11/9/2020). Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, tập thể Đoàn Luật sư và các Luật sư thành viên đã có những cố gắng, nỗ lực và đạt được những kết quả nhất định.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Nguồn: Báo Lâm Đồng).

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Luật sư Việt Nam cho 10 Luật sư; tặng bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích trong hoạt động và phát triển.

Ngày 12/10/1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quyết định số 469-QĐ/UB ngà 11/9/1990 về việc thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, đồng thời công bố Quyết định giải thể Đoàn bào chữa viên nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tại thời điểm thành lập, Đoàn Luật sư chỉ có 07 thành viên gồm 03 Luật sư chính thức được chỉ định là luật sư thành viên Ban chủ nhiệm lâm thời và 04 Luật sư tập sự. Tính đến hết ngày 02/9/2020, số lượng Luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng là 115 Luật sư, tập trung chủ yếu ở thành phố Đà Lạt với số lượng Luật sư chiếm hơn 2/3 tổng số Luật sư cả tỉnh.

Năm 2020, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng liên kết với Học viện Tư pháp mở lớp đào tạo nghề Luật sư tại tỉnh Lâm Đồng. Lớp học là tiền đề để đội ngũ Luật sư trên địa bàn tỉnh phát triển vượt bậc về số lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng tăng của người dân, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hiện nay, toàn tỉnh có 46 tổ chức hành nghề Luật sư và 02 chi nhánh, 09 văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề Luật sư thành lập, 03 tổ chức hành nghề Luật sư thành lập 03 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác.

Từ năm 1990 đến hết ngày 30/6/2020, số vụ, việc Luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức cụ thể: 5588 vụ án Hình sự, 4216 vụ án Dân sự, 177 vụ án Hành chính, 11 782 vụ, việc tư vấn pháp luật. Từ hoạt động hành nghề, các tổ chức hành nghề Luật sư đã đóng góp vào Ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 2.600.000.000 đồng (Hai tỉ sáu trăm triệu đồng).

Về công tác bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề Luật sư, Ban chủ nhiệm đã thành lập Ban bảo vệ quyền lợi Luật sư, có chức năng tham mưu cho ban chủ nhiệm trong công tác hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Luật sư thành viên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đảm bảo cho Luật sư thực hiện quyền và nghĩa vụ của Luật sư trong tố tụng.

Về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Luật sư thành viên: Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng Luật sư hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc hành năm đạt tỉ lệ 94,7% còn 5,3% Luật sư chưa hoàn thành nghĩa vụ chủ yếu với lý do xin tạm ngừng hoạt động để đi du học/chữa bệnh hoặc những Luật sư gia nhập sau khi Đoàn Luật sư đã tổ chức lớp bồi dưỡng và chưa có điều kiện tham gia bồi dưỡng ở các tỉnh/thành phố khác.

Về công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tham gia các hoạt động xã hội khác: Trong những năm qua, Đoàn Luật sư đã tham gia góp ý 217 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, UBMTQ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh và các cơ quan, tổ chức,…; tổ chức 95 đợt tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 15.000 người là cán bộ, sinh viên, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những thành quả đạt được trong 30 năm qua, trong thời gian tới, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tinh thần sáng tạo, đổi mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các chủ trương, chính sách của địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hộ chủ nghĩa Việt Nam.

THANH THANH