Mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội năm 2020

(LSO) – Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở … Đọc tiếp Mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội năm 2020