văn bản quy phạm pháp luật

34 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong tháng 9, 10/2020

6:36 26/11/2020

(LSVN) – Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 28 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

21 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong tháng 9/2020

5:57 28/10/2020

(LSVN) – Trong tháng 9/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 16 Nghị định của Chính phủ và 05 Quyết định của Thủ…

18 văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8

20:51 20/09/2020

(LSO) – Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông cáo báo chí số 3317/TCBC-BTP về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8/2020. Theo đó,…

14 văn bản QPPL được ban hành trong tháng 6/2020

8:56 17/07/2020

(LSO) – Theo Bộ Tư pháp, trong tháng 6/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 02…

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

8:55 27/05/2020

(LSO) – Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề và 24…

Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp các văn bản do cùng một chủ thể ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề

21:52 27/04/2020

Pháp luật ở một số nước, đặc biệt là pháp luật ở các nước theo hệ thống dân luật (Civil law – truyền thống pháp điển hóa) đều quy định nguyên tắc “ưu tiên áp…

Tin mới

Tin hình

Tin Video