Tập trung nắm bắt, tham mưu giải quyết các vụ khiếu kiện đông người

03/07/2020 20:00

(LSO) – Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Thanh tra Chính phủ tham mưu Ban Bí thư tập trung nắm bắt các vụ dư luận quan tâm liên quan nhân sự Đại hội Đảng; tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Nội chính Trung ương sáng ngày 3/7, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, trong thời gian qua, dù khối lượng công việc nhiều, với nhiều đề án lớn, chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực lớn, Ban Nội chính Trung ương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, theo ông Phan Đình Trạc, Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành 5 Đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, văn bản quan trọng nội chính, phòng chống tham nhũng; tham gia công tác cán bộ, nhất là nhân sự Đại hội Đảng các cấp theo thẩm quyền và theo đề nghị của các cơ quan chức năng.

Đồng thời, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự ở trụ sở các cơ quan Đảng, nhà nước.

Cùng với đó tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương, nhất là các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận quan tâm liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Ông Trạc cũng yêu cầu Ban Nội chính khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt phiên họp 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban chỉ đạo), kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc. Bên cạnh đó, ông Trạc yêu cầu tiếp tục lựa chọn đưa một số vụ án vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị; sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc của ban và các quy định liên quan; tuyển dụng, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; xây dựng, ban hành, thực hiện nghiêm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các vụ, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

LÂM HOÀNG (t/h)