Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về việc tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí hưởng ứng ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và ngày pháp luật năm 2020

23/09/2020 10:25

(LSO) – Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 399/TB-ĐLSHN ngày 14/9/2020 về việc tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí hưởng ứng ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và ngày pháp luật năm 2020 gửi tới các tổ chức hành nghề Luật sư, các tổ chức đoàn thể thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. Cụ thể sẽ tổ chức thực hiện tập trung từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/11/2020.

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về việc tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí hưởng ứng ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và ngày pháp luật năm 2020.

Theo đó, thực hiện công văn số 278/LĐLSVN ngày 03/9/2020 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/1945 – 10/10/2020, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trân trọng đề nghị các tổ chức hành nghề Luật sư, các tổ chức đoàn thể thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và các Luật sư thành viên tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí.

Cụ thể, về hình thức tổ chức, trong bối cảnh Covid-19 chưa được đẩy lùi căn bản, Đoàn Luật sư rất mong các Luật sư nếu có điều kiện và trong khả năng của mình triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho mọi đối trượng người dân, doanh nghiệp tại địa bàn nơi có trụ sở của Tổ chức hành nghề, các đơn vị khác trên địa bàn TP. Hà Nội hoặc những địa phương khác. Tuy nhiên, phải đảm bảo về số lượng người tham gia không vượt quá từ 20 đến 30 người và thực hiện đúng theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dân cư và cộng đồng.

Thời gian thực hiện từ ngày phát hành thông báo, tổ chức tập trung từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/11/2020.

Kinh phí tổ chức: Kêu gọi sự tự nguyện đóng góp của các tổ chức và Luật sư thành viên để thực hiện nghĩa vụ trợ giúp của Luật sư theo quy định.

Trong trường hợp các tổ chức hành nghề Luật sư, các Luật sư thành viên cần thông báo đến nơi tổ chức, Đoàn Luật sư sẽ có văn bản gửi các cấp chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Sau khi kết thúc hoạt động trợ giúp pháp lý, đề nghị các Tổ chức đoàn thể và các Tổ chức hành nghề Luật sư có báo cáo cụ thể về số lượng vụ việc, danh sách các Luật sư tham gia và số giờ tham gia về Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Văn phòng, số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) hoặc qua email: doanluatsuhn@gmail.com trước ngày 15/11/2020 để Văn phòng tổng hợp và báo cáo Ban Chủ nhiệm và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

THANH THANH