Điều kiện để thành lập thẩm mỹ viện như thế nào?

12/10/2020 15:38

(LSO) – Tôi muốn mở một cơ sở để thực hiện hoạt động thẩm mỹ viện cụ thể các dịch vụ làm đẹp không can thiệp dao kéo. Tôi muốn hỏi các điều kiện cần có để thẩm mỹ viện đi vào hoạt động được ạ. Bạn đọc L. X. hỏi.

Ảnh minh họa.

Đối với thẩm mỹ viện, phải đáp ứng được các điều kiện theo các quy định về y tế, cụ thể theo Luật Khám chữa bệnh năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ sở thẩm mỹ viện cần phải đáp ứng các điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh và điều kiện hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ.

Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại điều 42 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 như sau:

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ-CP về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì điều kiện hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ được quy định như sau:

1. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chỉ được thực hiện các hoạt động xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Cơ sở vật chất:
– Có địa điểm cố định;
– Bảo đảm các điều kiện vệ sinh.
b) Thiết bị:
Có đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
c) Nhân sự:
Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp.
d) Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động nhưng phải có văn bản thông báo đủ điều kiện quy định tại điểm a, b và c khoản này gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở để quản lý trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày. Văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này.

THU HƯƠNG

Tin mới