vụ án hành chính

Những sai sót thường gặp khi giải quyết vụ án hành chính liên quan đến đất đai

6:49 09/11/2020

(LSVN) – Trong giải quyết vụ án hành chính nói chung, đặc biệt các vụ án hành chính liên quan đến đất đai, việc xác định đối tượng khởi kiện, thời hiệu khởi kiện và…

Ý kiến trao đổi: 'Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính đã hết thời hiệu khởi kiện'

11:29 29/10/2020

(LSVN) – Vụ án hành chính có quyết định hành chính hết thời hiệu khởi kiện, quyết định giải quyết khiếu nại còn thời hiệu khởi kiện. Nếu người khởi kiện chỉ khởi kiện quyết…

VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm vụ án hành chính

11:57 22/10/2020

(LSVN) – Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án hành chính, VKSND tối cao thông báo đến VKSND các cấp để rút kinh…

Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính đã hết thời hiệu khởi kiện

1:50 19/10/2020

(LSVN) – Ngày 30/6/2020, TAND tối cao có hướng dẫn Toà án các cấp vẫn xem xét giải quyết mà không đình chỉ vụ án đối với trường hợp quyết định hành chính hết thời…

Quyền khởi kiện lại của đương sự sau khi rút đơn khởi kiện vụ án hành chính ở giai đoạn sơ thẩm

18:06 28/09/2020

(LSO) – Thực tiễn hiện nay, việc xác định người khởi kiện có quyền khởi kiện lại hay không khi trong quá trình giải quyết vụ án họ tự nguyện rút đơn khởi kiện có…

Án lệ số 10/2016/AL: Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

17:01 02/08/2020

Án lệ số 10/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng…

Thu thập chứng cứ bằng biện pháp trưng cầu giám định trong vụ án hành chính

9:28 21/07/2020

Kết luận giám định được xem là một trong các nguồn chứng cứ trong vụ án hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế xảy ra trường hợp đương sự trong vụ án hành chính là…

Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

9:39 25/06/2020

(LSO) – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 22/HD-VKSTC về một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính…

Giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai – những vấn đề cần lưu ý

15:33 20/06/2020

(LSO) – Ngày 05/6/2020 VKSNDTC ban hành văn bản số 22/HD-VKSTC hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực…

Tin mới

Tin hình

Tin Video