Nghị quyết phiên họp lần thứ 72 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

(LSVN) – Ngày 14/10/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tiến hành họp phiên họp lần thứ 72 với sự có mặt của 09/12 thành viên Ban Chủ nhiệm, vắng mặt có … Đọc tiếp Nghị quyết phiên họp lần thứ 72 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội