Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nói về ứng dụng VssID

18/11/2020 11:28

(LSVN) – Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý BHXH cũng được BHXH Việt Nam hết sức chú trọng.

PV