Án lệ số 07/2016/AL

Án lệ số 07/2016/AL về 'Công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991'

18:20 29/07/2020

Án lệ số 07/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng…

Tin mới

Tin hình

Tin Video