Bảo vệ công lý, đồng hành với sự nghiệp cải cách tư pháp địa phương

(LSO) – Thành lập ngày 25/9/1990, cho đến nay Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, với 7 kỳ đại hội. Hoạt động của Đoàn đã … Đọc tiếp Bảo vệ công lý, đồng hành với sự nghiệp cải cách tư pháp địa phương