Phân tích – Nghiên cứu

Chủ thể mua nợ trong hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

10:27 28/11/2020

(LSVN) – Bài viết đề cập đến vấn đề thực trạng hoạt động của chủ thể mua nợ của ngân hàng thương mại tại Việt Nam, từ đó, đề xuất hướng hoàn thiện một số…

Thừa kế tài sản khi không có di chúc – Những bất cập và kiến nghị

18:10 27/11/2020

(LSVN) – Theo quy định của pháp luật, trường hợp người chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp hoặc trường hợp những người thừa kế theo di chúc chết trước…

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân - Một số bất cập và kiến nghị

5:44 27/11/2020

(LSVN) – Diện tích đất trồng lúa giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và phục vụ cho xuất khẩu. Do xu hướng chuyển dịch…

Thẩm quyền xét xử của Tòa án các cấp theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015

18:38 26/11/2020

(LSVN) – Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 phân định rõ thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự. Theo đó, thẩm quyền xét xử sơ thẩm theo…

Kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam

5:34 25/11/2020

(LSVN) – Bản chất của nền kinh tế thị trường là tự do kinh doanh. Tuy nhiên, quyền tự do nào của một người cũng luôn bị hạn chế bởi quyền tự do của người…

Một số vướng mắc các biện pháp giám sát, giáo dục trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự

22:24 22/11/2020

(LSVN) – Các biện pháp giảm sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự có ý nghĩa trong việc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội,…

Bảo đảm quyền của người bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

10:47 22/11/2020

(LSVN) – Bài viết phân tích những điểm tiến bộ và bất cập của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam;…

Định hướng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình cải cách tư pháp – Một số bài học kinh nghiệm của Nhật Bản

10:28 21/11/2020

(LSVN) – Ngày 02/6/2005, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị Quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm bảo đảm hệ thống…

Tiêu chuẩn lao động quốc tế về xoá bỏ lao động cưỡng bức và sự tương thích của pháp luật Việt Nam

18:35 19/11/2020

(LSVN) – Việt Nam đang chứng tỏ cam kết mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức. Việc phê chuẩn Công ước số 29 về lao…

Quyền tự do hiệp hội của người lao động và điểm tiến bộ trong quy định của Bộ luật Lao động 2019

18:38 15/11/2020

(LSVN) – Quyền tự do hiệp hội là một quyền cơ bản của con người, được ghi nhận và bảo vệ trong luật quốc tế, được ghi nhận trực tiếp tại Tuyên ngôn toàn thế…

Tin mới

Tin hình

Tin Video