Cung cấp thông tin không trung thực cho báo chí bị phạt đến 15 triệu đồng

11/10/2020 07:05

(LSO) – Nghị định 119/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Theo đó, quy định mức phạt đối với vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, cá nhân.

– Không thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Báo chí.

Điều 38. Cung cấp thông tin cho báo chí
1. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.

– Thực hiện không đúng quy định về thời hạn thông báo hoặc thời hạn đăng, phát, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo hoặc có yêu cầu.

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

– Thể hiện không chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn.

– Không thực hiện yêu cầu xem lại nội dung trả lời của người trả lời phỏng vấn trước khi đăng, phát nội dung trả lời phỏng vấn trên báo chí.

-Sử dụng ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện để chuyển thành bài phỏng vấn khi chưa được sự đồng ý của người phát biểu.

– Cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật cho báo chí.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP này hành vi cung cấp thông tin không trung thực cho báo chí bị phạt đến 15 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020, thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 43 Nghị định này.

THANH THANH

Tin mới