Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về việc đăng ký nhận lịch, thiệp chúc mừng năm mới 2021

20/10/2020 16:06

(LSVN) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 467/TB-ĐLS ngày 16/10/2020 về việc đăng ký nhận lịch năm 2021 gửi tới các tổ chức hành nghề Luật sư, các Luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Theo đó, thực hiện quyết nghị của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tại phiên họp ngày 14/10/2020 về kế hoạch in lịch năm 2021, Đoàn sẽ in toàn Bộ lịch treo tường tặng cho các Luật sư thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội. Để tiết kiệm, tránh lãng phí, Đoàn sẽ in lịch theo số lượng đăng ký thực tế của các Luật sư. Các tổ chức hành nghề Luật sư và Luật sư thành viên có nhu cầu nhận lịch đăng ký theo nội dung sau đây:

Tiêu chuẩn: Mỗi Luật sư thành viên được nhận 01 cuốn lịch và 01 thiệp Chúc mừng năm mới.

Trường hợp các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư có nhu cầu nhận thêm lịch ngoài tiêu chuẩn đề nghị gửi đăng kí trước số lượng về Văn phòng Đoàn và thanh toán theo giá in (Đoàn sẽ báo giá sau khi tổng hợp số lượng đăng kí nhận lịch).

Hình thức đăng ký: gửi danh sách Luật sư về Văn phòng Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (Tầng 19, Tòa nhà văn phòng, số 713 Lạc Long Quân, tây Hồ, Hà Nội) hoặc qua email: doanluatsuhn@gmail.com.

Thời hạn đăng kí: Từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020.

Đoàn Luật sư sẽ triển khai in và phát lịch theo số lượng danh sách Luật sư đã đăng ký, đề nghị các tổ chức hành nghề Luật sư thông báo đến các Luật sư tại tổ chức của mình được biết để đăng ký nhận lịch. Văn phòng Đoàn Luật sư TP. Hà Nôi sẽ không phát cho Luật sư không đăng ký đúng thời hạn nêu trên.

THANH THANH