Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021

29/10/2020 19:58

(LSVN) – Chiều 29/10, tại kỳ họp 17 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ với ông Lê Văn Nưng và ông Võ Anh Kiệt.

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Nguồn: TTXVN.

Tại kỳ họp, nhằm kiện toàn công tác nhân sự sau Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, đảm bảo cơ cấu, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Nưng, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hiện ông Lê Văn Nưng đã có Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Nưng là phù hợp quy định pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Anh Kiệt để nghỉ hưu theo quy định.

PHẠM HƯƠNG (t/h)