Những trường hợp được tại ngoại theo quy định của pháp luật

(LSO) – Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can thì cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định cho đối … Đọc tiếp Những trường hợp được tại ngoại theo quy định của pháp luật