Tố tụng hình sự

Về tố tụng công bằng trong tố tụng hình sự Việt Nam

18:04 23/08/2020

(LSO) – Các văn kiện quốc tế đã quy định về chuẩn mực cho thủ tục tố tụng được coi là công bằng ở mức độ nguyên tắc cho dù tố tụng theo mô hình…

Bảo vệ nhân chứng trong tố tụng hình sự một số nước trên thế giới

18:13 19/08/2020

Bảo vệ nhân chứng trong các vụ án hình sự là một hoạt động rất quan trọng, nhìn ra một số quốc gia, có thể thấy hoạt động này của họ có những ưu điểm…

Giải đáp một số vướng mắc thường gặp trong Tố tụng hình sự

14:21 12/07/2020

Tại Công văn bản số 89/TANDTC-PC , ngày 30 tháng 6 năm 2020, Tòa án nhân dân tối cao đã thông báo kết quả giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết…

Các quyết định, hành vi tố tụng hình sự nào có thể bị khiếu nại?

11:32 02/06/2020

(LSO) – Quyết định hoặc hành vi tố tụng hình sự bị coi là trái pháp luật khi quyết định đó được ban hành hoặc hành vi đó được thực hiện không tuân thủ các…

Tin mới

Tin hình

Tin Video