Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Qua việc nghiên cứu và so sánh với pháp luật của một số nước, có thể thấy một số quy định tại Điều 472 của BLTTDS 2015 vẫn chưa được rõ ràng cũng như có … Đọc tiếp Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài