Từ ngày 01/11 học sinh THCS, THPT sẽ không còn bị cảnh cáo ghi học bạ

20/09/2020 14:23

(LSO) – Đây là nội dung mới tại Điều lệ trường THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

Đây là nội dung mới tại Điều lệ trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020).

Theo đó, hiện nay tại khoản 2 Điều 42 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT có quy định, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỷ luật theo hình thức phê bình trước lớp, trước trường; khiển trách và thông báo với gia đình; cảnh cáo ghi học bạ; buộc thôi học có thời hạn.

Tuy nhiên, theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020) lại quy định không được xử lý kỷ luật học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện bằng hình thức phê bình trước lớp, trước trường.

Cụ thể, từ 01/11/2020, học sinh vi phạm sẽ chỉ bị xử lý kỷ luật bằng 03 hình thức:

– Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm;

– Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh;

– Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác.

Còn với Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 hiện hành thì quy định các hình thức kỷ luật học sinh như sau:

– Phê bình trước lớp, trường;

– Khiển trách và thông báo với gia đình;

– Cảnh cáo ghi học bạ;

– Buộc thôi học có thời hạn.

Như vậy, so với quy định cũ, hiện nay đã bỏ hình thức xử lý phê bình trước lớp, trước trường, bỏ cảnh cáo ghi học bạ và đặc biệt học sinh trung học không còn bị buộc thôi học có thời hạn mà thay vào đó chỉ tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác.

Bên cạnh đó, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT cũng quy định khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục bằng các hình thức như sau:

– Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường;

– Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định;

– Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Các hình thức khen thưởng khác.

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020 và thay thế Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Những thay đổi trên phù hợp với dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý từ ngày 31/8/2020 đến 31/10/2020.

LÂM HOÀNG

Tin mới