Cấp GCNQSDĐ đối với căn hộ chung cư 25m2: Cơ hội cho lao động nghèo, các bạn trẻ có nhà

LSO) – Xuất phát từ thực tiễn nên việc quy định mới giảm diện tích Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn hộ chung cư xuống 25m2 là cần thiết. Việc … Đọc tiếp Cấp GCNQSDĐ đối với căn hộ chung cư 25m2: Cơ hội cho lao động nghèo, các bạn trẻ có nhà