Đề xuất cấm cán bộ, công chức, viên chức đầu tư ra nước ngoài

30/10/2020 00:25

(LSVN) – Đây là nội dung mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo trong Nghị định về đầu tư ra nước ngoài (thay thế Nghị định 83/2015/NĐ-CP). Theo đó, đề xuất bổ sung quy định các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, dự thảo Nghị định đưa ra các trường hợp nhà đầu tư đầu tư ra nước ngoài gồm các tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã, liêp hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng, hộ kinh doanh, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, các trường hợp cá nhân không được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp;…

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc bổ sung quy định nêu trên là cần thiết, phù hợp và thống nhất với các pháp luật trong nước về cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân đội; đảm bảo cá nhân khi đầu tư ra nước ngoài đã có đầy đủ tư cách pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quy định nêu trên cũng giúp hạn chế các trường hợp cá nhân đang có vấn đề ràng buộc trong nước khi đầu tư ra nước ngoài để hạn chế những rủi ro có thể có như tẩu tán tài sản…

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng cho biết, Ban soạn thảo Nghị định đã tiến hành họp và gửi lấy ý kiến của các bộ ngành đối với dự thảo nghị định này. Ban soạn thảo mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, bởi đây là những đối tượng chính sẽ thực thi và gắn bó nghị định này.

LINH NHI