Hành vi trốn cách ly, không khai báo y tế, khai báo gian dối có thể bị xử lý hình sự

(LSO) – Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện hành vi trốn cách … Đọc tiếp Hành vi trốn cách ly, không khai báo y tế, khai báo gian dối có thể bị xử lý hình sự