Bộ Tư pháp

Áp dụng biện pháp tư pháp phục hồi phù hợp với người chưa thành niên

15:33 24/11/2020

(LSVN) – Chiều 23/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn về tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên do Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục…

Dự thảo quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự

0:24 30/10/2020

(LSVN) – Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong thống kê thi…

Quy định về tạm ngừng, chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại từ 12/10

10:17 12/10/2020

(LSO) – Ngày 28/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của…

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL

11:33 30/09/2020

(LSO) – Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1995/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn…

18 văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8

20:51 20/09/2020

(LSO) – Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông cáo báo chí số 3317/TCBC-BTP về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8/2020. Theo đó,…

Đề xuất hướng dẫn về cách tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý

6:14 17/09/2020

(LSO) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý nhằm thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP và Thông tư số…

16 văn bản QPPL được ban hành trong tháng 7/2020

14:50 21/08/2020

(LSO) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 15 Nghị định của…

Bộ Tư pháp: Giới thiệu nhân sự tái ứng cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

17:26 14/08/2020

Sáng 13/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban cán sự đảng và tập thể Lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự tái ứng cử ủy viên chính thức tham gia Ban…

Bộ Tư pháp công bố quyết định thành lập các trường Cao đẳng Luật

15:04 04/08/2020

(LSO) – Sáng ngày 4/8, Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định thành lập các trường Cao đẳng luật thuộc Bộ. Theo đó, các trường Trung cấp luật Thái Nguyên, Trung cấp luật Đồng…

Đề xuất thêm một số trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng.

14:58 01/08/2020

(LSO) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về…

Tin mới

Tin hình

Tin Video