phẩm giá của cá nhân Luật sư

Tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp thể hiện phẩm giá của cá nhân Luật sư

6:06 21/09/2020

(LSO) – Danh dự, nhân phẩm, uy tín con người là quyền Hiến định; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong số những quyền nhân thân cơ bản của…

Tin mới

Tin hình

Tin Video