sử dụng pháo

Đề xuất mới về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo

13:58 23/09/2020

(LSO) – Bộ Công an đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong đó quy định các hành vi bị nghiêm cấm…

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

11:22 08/09/2020

(LSO) – Ngày 04/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP về việc thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ…

Tin mới

Tin hình

Tin Video