Video: Mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam thế nào?

Cơ quan khí tượng nhận định đợt mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc xảy ra do tác động của một dải mây. Hình thái này không ảnh hưởng tới thời tiết Việt Nam. Tổng … Đọc tiếp Video: Mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam thế nào?