Yêu cầu báo cáo Thủ tướng việc xuất khẩu gạo

16/04/2020 06:28

(LSO) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công thương phải báo cáo Thủ tướng về việc triển khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4 này.

Ngày 15/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu hai bộ Công thương và Tài chính phải báo cáo Thủ tướng về việc triển khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong hạn ngạch tháng 4 này.

Yêu cầu hai Bộ báo cáo Thủ tướng việc xuất khẩu gạo.

Trước phản ánh của báo chí về việc mở tở khai xuất khẩu gạo lúc nửa đêm và doanh nghiệp không nắm được thông tin đăng ký tờ khai, ngày 15/4, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính phải nêu cụ thể về quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống, công tác phối hợp với Bộ Công thương về việc này.

Đồng thời, Bộ Tài chính báo cáo việc mua dự trữ lương thực theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương báo cáo về công tác phối hợp với Bộ Tài chính để kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu, đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, được nêu tại văn bản 2827 ngày 10/4 của Văn phòng Chính phủ, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn phải báo cáo việc mua dự trữ lương thực theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 140/TB-VPCP ngày 3/4 và văn bản số 2827/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ.

Công văn nhấn mạnh về những nội dung chỉ đạo nêu trên, hai bộ Tài chính và Công thương phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 18/4.

PV