Đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Nên hay không nên?

25/05/2020 10:00

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận xét tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường hoạt động ổn định, lâu dài, thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt, bảo vệ nhà đầu tư khi đầu tư vào doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau là phạm vi điều chỉnh, quy định đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi.
Sau đây là ý kiến góc nhìn pháp lý từ Luật sư.

LUẬT SƯ TV