Tăng mạnh tiền lương cho bác sĩ, y sĩ, y tá từ ngày 01/7/2020

25/03/2020 11:17

(LSO) – Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.600.000 đồng/tháng theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Quốc hội (đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong vòng 8 năm qua).

Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở của các bác sĩ sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.600.000 đồng/tháng, Ảnh: Internet

Với mức tăng lương cơ sở này thì tiền lương của bác sĩ, y sĩ, y tá tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) cũng được điều chỉnh tăng lên cho phù hợp. Cụ thể như sau:

1. Bác sĩ cao cấp

Bậc 1: 9.920.000 đồng.

Bậc 2: 10.496.000 đồng.

Bậc 3: 11.072.000 đồng.

Bậc 4: 11.648.000 đồng.

Bậc 5: 12.224.000 đồng.

Bậc 6: 12.800.000 đồng.

2. Bác sĩ chính

Bậc 1: 7.040.000 đồng.

Bậc 2: 7.584.000 đồng.

Bậc 3: 8.128.000 đồng.

Bậc 4: 8.672.000 đồng.

Bậc 5: 9.216.000 đồng.

Bậc 6: 9.760.000 đồng.

Bậc 7: 10.304.000 đồng.

Bậc 8: 10.848.000 đồng.

3. Bác sĩ

Bậc 1: 3.744.000 đồng.

Bậc 2: 4.272.000 đồng.

Bậc 3: 4.800.000 đồng.

Bậc 4: 5.328.000 đồng.

Bậc 5: 5.856.000 đồng.

Bậc 6: 6.384.000 đồng.

Bậc 7: 6.912.000 đồng.

Bậc 8: 7.440.000 đồng.

Bậc 9: 7.968.000 đồng.

4. Y sĩ

Bậc 1: 2.976.000 đồng.

Bậc 2: 3.296.000 đồng.

Bậc 3: 3.616.000 đồng.

Bậc 4: 3.936.000 đồng.

Bậc 5: 4.256.000 đồng.

Bậc 6: 4.576.000 đồng.

Bậc 7: 4.896.000 đồng.

Bậc 8: 5.216.000 đồng.

Bậc 9: 5.536.000 đồng.

Bậc 10: 5.856.000 đồng.

Bậc 11: 6.176.000 đồng.

Bậc 12: 6.496.000 đồng.

5. Y tá cao cấp

Bậc 1: 3.744.000 đồng.

Bậc 2: 4.272.000 đồng.

Bậc 3: 4.800.000 đồng.

Bậc 4: 5.328.000 đồng.

Bậc 5: 5.856.000 đồng.

Bậc 6: 6.384.000 đồng.

Bậc 7: 6.912.000 đồng.

Bậc 8: 7.440.000 đồng.

Bậc 9: 7.968.000 đồng.

6. Y tá chính

Bậc 1: 2.976.000 đồng.

Bậc 2: 3.296.000 đồng.

Bậc 3: 3.616.000 đồng.

Bậc 4: 3.936.000 đồng.

Bậc 5: 4.256.000 đồng.

Bậc 6: 4.576.000 đồng.

Bậc 7: 4.896.000 đồng.

Bậc 8: 5.216.000 đồng.

Bậc 9: 5.536.000 đồng.

Bậc 10: 5.856.000 đồng.

Bậc 11: 6.176.000 đồng.

Bậc 12: 6.496.000 đồng.

7. Y tá

Bậc 1: 2.640.000 đồng.

Bậc 2: 2.928.000 đồng.

Bậc 3: 3.216.000 đồng.

Bậc 4: 3.504.000 đồng.

Bậc 5: 3.792.000 đồng.

Bậc 6: 4.080.000 đồng.

Bậc 7: 4.368.000 đồng.

Bậc 8: 4.656.000 đồng.

Bậc 9: 4.944.000 đồng.

Bậc 10: 5.232.000 đồng.

Bậc 11: 5.520.000 đồng.

Bậc 12: 5.808.000 đồng.

Như vậy, để hiện thực hóa quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86 của Quốc hội thì trong thời gian sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới hướng dẫn chi tiết về vấn đề này và thay thế cho Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Luật sư Phạm Thanh Hữu (Thư viện Pháp luật)