Xử lý nghiêm người mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

28/10/2020 10:08

(LSVN) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn 4382/BGDĐT-QLCL hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả…

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ. Chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài trên địa bàn. Thực hiện công tác quản lý văn bằng, công nhận văn bằng chứng chỉ do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam theo thẩm quyền.

Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý chất lượng năm học 2020-2021, bao gồm:

– Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi và đánh giá; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục;

– Tổng kết, đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021;

– Tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế;

– Sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015-2020;

– Tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định; có biện pháp khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ;

– Chú trọng quán triệt trách nhiệm, trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục các cấp.

LINH NHI

Tin mới