Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kì 2020-2025

(LSVN) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội ban hành văn bản số 464/TB-BCNĐLS ngày 12/10/2020 gửi các Tổ chức hành nghề Luật sư, các Luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội … Đọc tiếp Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kì 2020-2025