Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025

22/10/2020 14:09

(LSVN) – Sáng 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung Tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu bế mạc Đại hội phiên trù bị.

Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 53.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu: Đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội, thông qua Đại hội, thể hiện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng Thừa Thiên – Huế đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trước đó, vào chiều 21/10, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên trù bị. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, trong đó có 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ trực thuộc.

Tại phiên họp này, các đại biểu dự Đại hội đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và trách nhiệm đại biểu. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Thông qua Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử; phổ biến công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phiên trù bị đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Huệ, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Văn Hải, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Cư, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đại hội cũng đã thống nhất bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

HOÀNG NGHĨA